Materiały dla organizatorów

SMYKOFONIA to zintegrowany program działania naszej fundacji na rzecz rozwoju muzykalności najmłodszych Polaków. Budujemy go w oparciu o doświadczenia Fundacji, współpracujących z nami animatorów, ekspertów oraz naszych partnerów instytucjonalnych. Od samego początku projektu cele edukacyjne splatały się z artystycznymi Dwa najważniejsze elementy programu to:

1. Baza wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania koncertów i warsztatów dla rodziców i dzieci w wieku 0-5 lat
2. Sezon koncertowy SMYKOFONIA, czyli możliwie regularne koncerty z elementami wasztatów dla rodziców i dzieci w dwóch grupach wiekowych : 0-1.15 roku oraz 1,5 roku- 5 lat

Szkolenie dla muzyków, animatorów i menedżerów – 21 lutego 2011, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Pierwszym krokiem w realizacji naszego programu była rozmowa i wymiana doświadczeń ekspertów i praktyków na temat koncertów dla maluszków z rodzicami. Miłą i znaczącą inauguracją projektu była konferencja prasowa, na którą przybyli nie tylko dziennikarze, współorganizatorzy i patroni, ale też wiele osób zainteresowanych tematem, a wśród nich wielu ekspertów, pedagogów specjalizujących się w prowadzeniu zajęć muzycznych dla najmłodszych, reprezentujący różne organizacje i koncepcje edukacyjne. Fakt ten pozwala sądzić, że nasz projekt postrzegany jest jako szansa na istotna zmianę w dziedzinie edukacji muzycznej na poziomie rodziny. Spotkanie przyniosło rodzaj konsolidacji tego środowiska. Było to bardzo istotne wsparcie dla naszego projektu, możliwość wysłuchania wielu cennych rad razem z życzeniami sukcesów. Wyrażano aprobatę dla innowacyjności pomysłu, dla samego faktu, iż po raz pierwszy w Polsce zorganizowano szkolenie dla osób zainteresowanych koncertami dla najmłodszych, a Warszawa dołączy do elity miast , w których podobne koncerty już się odbywają (Bydgoszcz, Łódź). Formuła sezonu koncertowego dla maluszków, który nasza fundacja chciałaby organizować w przyszłości, zakłada zapraszanie wielu animatorów, reprezentujących różnorodne spojrzenia na metody pracy. Spotkanie 21 lutego stworzyło możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Wiemy także, że było inspirujące dla wielu osób i temat koncertów dla małych dzieci pojawia się dziś znacznie częściej w wielu miastach w Polsce.

Warsztaty dla animatorów – również 21 lutego w MCKiS odbyły się warsztaty dla muzyków, animatorów i menadżerów. Uczestniczyło w nich 34 osoby, w tym grupa 6 muzyków z Płockiej Orkiestry Symfonicznej, grupa studentów z UMCS, dwie osoby z Radomia, jedna osoba z Wrocławia oraz muzycy i młodzi pedagodzy i animatorzy życia kulturalnego z Warszawy. Wśród wykładowców byli: Natasha Zielaziński z Wigmore Hall w LondynieMalina Sarnowska (Polskie Towarzystwo Carla Orffa), prof.dr hab.Barbara Kamińska (katedra Psychologii UMFC), Ada Kortas (Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy). Wykłady i ćwiczenia były bardzo dobrze przyjęte przez uczestników. Wszyscy podkreślali ich nowatorską treść i fakt , że taki temat szkolenia pojawia się pierwszy raz w Polsce.

Uczestnicy warsztatów byli zaproszeni do uczestniczenia w cyklu koncertów w celach szkoleniowych.

Poniżej prezentujemy zapis wypowiedzi prelegentów 

Malina Sarnowska, Specyfika koncertu dla małych dzieci w oparciu o własne doświadczenia
Malina Sarnowska, Krótko o Odkrywcach muzyki
Natasha Zielazinski o Chamber Tots, notowała Ewa Cichoń
Programy koncertów Chamber Tots, notowała Ewa Cichoń
Warsztaty Natashy Zielaziński, notowała Ewa Cichoń
Z wypowiedzi prof. Barbary Kamińskiej, notowała Ewa Cichoń
Ada Kortas o koncertach „Od brzuszka do uszka maluszka”, notowała Ewa Cichoń
Viola Łabanow, Jak rozwija się nasza muzykalność?
Viola Łabanow, O rozwoju muzycznym dzieci 

realizacja: estinet.pl